WWW lappušu veidošana > Tīmekļa lappušu veidošanas principi un struktūra > HTML valoda

 

 

HTML valoda

Hiperteksta iezīmēšanas valoda HTML (HyperText Markup Language) ir WWW dokumentu izveides valoda. Pašlaik tiek izmantota HTML standarta versija 4.0.

HTML ir valoda, kurā ar vadības simbolu, kurus sauc par tagiem, palīdzību nosaka pārlūkprogrammā attēlojamās tīmekļa lappuses struktūru un izskatu.

HTML dokumenta struktūras pamatsastāvdaļas ir objekti, piemēram, virsraksti, tabulas, rindkopas, saraksti. HTML tagus izmanto, lai norādītu interneta pārlūkprogrammai, kā šos objektus parādīt. Objekti var saturēt tekstu, citus objektus vai arī abus.

1 – HTML dokuments.

2 – HTML dokumenta galvas (head) daļa, kura parasti satur lappuses virsrakstu.

3 – HTML dokumenta ķermenis (body) ar  izvadāmo saturu un tā noformējumu.

Lai HTML dokumentā norādītu objektus, izmanto tagus (tag). Tags sastāv no:

·         simbola <;

·         taga nosaukuma;

·         simbola >.

Tagi dokumentā parasti atrodas pa pāriem, piemēram:

·         tags <title>, kurš norāda virsraksta sākumu;

·         tags </title>, kurš norāda virsraksta beigas.

Beigu tags no sākuma taga atšķiras ar slīpsvītru (/).

Daži tagi satur atribūtus, kuri norāda papildu informāciju, un tie atrodas taga iekšienē. Tā, piemēram, attēla tagam papildu informācija var norādīt tā novietojuma veidu attiecībā pret citiem objektiem lappusē.

HTML kodus var ievadīt gan ar lielajiem, gan ar mazajiem burtiem.

Ne visas interneta pārlūkprogrammas atpazīst visus tagus. Ja pārlūkprogramma tagu nespēj interpretēt, tas tiek ignorēts. Jebkurš teksts, kurš ievietots starp neatpazītajiem tagiem, tiek izvadīts kā parasts teksts.