WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana

 

 

Lappuses izveidošana un saglabāšana

Programmas skatu režīms Page

Lappuses skati

Lappuses parametri

Lappuses saglabāšana

Jaunas lappuses izveidošana

Lappuses atvēršana labošanai

Lappuses aizvēršana

Darbs ar vairākām atvērtām lappusēm vienlaikus

1. vingrinājums: Lappuses izveidošana un saglabāšana

Tīmekļa vietu  var veidot divējādi:

·         izveido galveno lappusi jeb sākumlapu (home page) un tad pamazām veido visas tai pakārtotās lappuses;

·         izveido atsevišķas lappuses un tad veido galveno apkopojošo.

Parasti izmanto pirmo paņēmienu, taču iesācējiem apgūt lappušu veidošanas iemaņas ir vieglāk, izmantojot otro paņēmienu.