WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Programmas skatu režīms Page > Teksta ievadīšana

 

 

Teksta ievadīšana

Tekstu ievada tāpat kā teksta redaktorā MS Word.

Lai redzētu pārejas simbolus jaunā rindā, izmanto standartrīku joslas pogu  (Show All).

 

Katra taustiņa  nospiešana starp rindkopām izveido lielāku atstarpi, nekā tas ir MS Word tekstā. Ja vēlas, lai šāda atstarpe neveidotos, pāreju veido ar taustiņu kombināciju  + .