WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Programmas skatu režīms Page > Pareizrakstības pārbaudes valodas izvēle

 

 

Pareizrakstības pārbaudes valodas izvēle

Ja kāds no vārdiem ir pasvītrots ar sarkanu viļņotu līniju, tad tie visticamāk ir uzrakstīti nepareizi, jo nav atrasti attiecīgās valodas pareizrakstības vārdnīcā.

Ar pareizrakstību saistītos uzstādījumus veic komandas Tools / Page Options dialoga loga lapiņas General sadaļā Spelling.