WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Programmas skatu režīms Page > Informācijas josla

 

 

Informācijas josla

MS FrontPage programmas loga informācijas joslā režīmā Page redzama informācija, cik ilgs laiks nepieciešams, lai lappuse no resursdatora ielādētos lietotāja datorā izvēlētajā datu apmaiņas ātrumā, kā arī divu tastatūras taustiņu stāvoklis.

Lai mainītu iespējamo lietotāja datora datu pārraides ātrumu, ieklikšķina informācijas joslas sadaļā, kurā tas tiek rādīts un piedāvātajā tabulā izvēlas ātrumu. Modema pieslēguma parastais ātrums ir 28,8 bps.

 

Lappuses, kuras ielādējas ilgāk par 20 sekundēm, tiek uzskatītas par lēnām (slow). Vēlams, lai pirmajai jeb sākumlapai šis laiks nebūtu lielāks par 10 sekundēm.