WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Lappuses parametri

 

 

Lappuses parametri

Dialoga logā Page Properties var norādīt parametrus, kuri attiecas uz visu lappusi kopumā. Šo dialoga logu var atvērt:

·         ar komandu File / Properties;

·         konteksta programmu Page Properties.

Lapiņā General var norādīt šādus lappuses parametrus:

Lodziņā Title: var ievadīt lappuses nosaukumu. Lappuses nosaukumu var arī norādīt, to pirmoreiz saglabājot.

Lappuses parādīšanas vietas (Default target frame:) izvēles aprakstu skaties pie saišu veidošana uz rāmjos izvietotām lappusēm.

Lapiņā Background var izvēlēties lappuses fonu un hipersaišu parādīšanas krāsu.

Lapiņā Margins var norādīt atkāpes lielumu punktos no lappuses malas līdz tekstam.

Lapiņā Custom var apskatīties un/vai izmainīt META tagu sarakstus. Šajos sarakstos esošo informāciju izmanto pārlūkprogrammas, taču uz ekrāna tā izvadīta netiek. Meta tagu nosaukumi atrodas HTML teksta sākumā un tos iespējams apskatīt arī lappuses HTML apraksta skatā.

Lapiņā Language var izvēlēties lappuses valodu un kodēšanas tabulas.

Lai, interneta pārlūkprogrammā aplūkojot tīmekļa lappuses ar tekstu latviešu valodā, būtu pareizi redzami arī burti ar diakritiskajām zīmēm, tad sarakstā Save the document as izvēlas kodēšanas tabulu Baltic.