WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Lappuses saglabāšana

 

 

Lappuses saglabāšana

Tīmekļa lappusi var saglabāt:

·         ar komandu File / Save;

·         standartrīku joslas pogu  (Save);

·         ar taustiņu kombināciju  + .

Lappusi saglabājot pirmo reizi, atveras dialoga logs Save As.

Saglabājot tīmekļa lappuses, faila nosaukumos nelietojiet latīņu valodas alfabētā neietilpstošus burtus, piemēram, š, ā, ю, ч, jo ne visas operētājsistēmas failu nosaukumos pieļauj no latīņu alfabēta atšķirīgu burtu lietošanu.

Atšķirībā no citiem dokumentiem saglabātajai tīmekļa lappusei ir redzams ne tikai faila nosaukums, bet arī pilna tās atrašanās vietas adrese.

Saglabājot tīmekļa lappusi, tiek saglabāts arī lappuses nosaukums. Lappuses nosaukums ir redzams izmantotās interneta pārlūkprogrammas virsraksta joslā.

Pēc noklusēšanas lappuses virsraksta un faila nosaukumam programma MS FrontPage izmanto lappuses teksta sākumu. Ja lappusess virsrakstu vēlas mainīt, to var izdarīt dialoga loga Save As pogas Change… dialoga logā Set Page Title.