WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Jaunas lappuses izveidošana

 

 

Jaunas lappuses izveidošana

Jaunu lappusi var izveidot:

·        aktivizējot MS FrontPage programmas logu, neatverot izveidotu lappusi;

·        ar standartrīku joslas pogu New Page;

·        ar komandu File / New Page;

·        saites veidošanas logā Create Hyperlink ar pogu Create a page and link to the new page;

·         ar taustiņu kombināciju  + .

Jaunā lappuse var tikt atvērta uzreiz vai arī atveras dialoga logs New.

Lapiņā General var izvēlēties tukšu lappusi (Normal Page) vai noteikta tipa lappusi, kurā jau ir izvietoti virsraksti, teksts un/vai attēli. Lappuses izskatu var novērtēt lapiņā Preview. Visus vai daļu šo elementu var nomainīt ar sev vajadzīgajiem.

Ja vēlas veidot lappusi ar rāmjiem, tad to izvēlas lapiņā Frames Pages. Sadaļā Preview var redzēt rāmju skaitu un izvietojumu.

Lapiņā Style Sheets tiek piedāvātas lappuses ar noteiktu teksta noformējuma stilu, kura apraksts redzams sadaļā Description.