WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Lappuses atvēršana labošanai

 

 

Lappuses atvēršana labošanai

Lappusi rediģēšanai var atvērt vairākos veidos:

·        failu pārlūkprogrammas logā ar konteksta komandu Edit;

·        ar standartrīku joslas pogu Open;

·        ar komandu File / Open;

·         programmas MS FrontPage logā ar komandu File / Recent Files, kurā redzami pēdējo astoņu rediģēto failu nosaukumi un atrašanās vietas;

·         ar taustiņu kombināciju  + .