WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Lappuses aizvēršana

 

 

Lappuses aizvēršana

Ja ar atvērto lappusi vairs strādāt nevēlas, to var aizvērt. Šim nolūkam var izmantot:

·         komandu File / Close;

·         krustiņu, kas atrodas lappuses virsraksta joslas augšējā labajā stūrī.

Ja lappusē pēc tās izveidošanas vai pēdējās saglabāšanas ir veiktas kādas izmaiņas, atvērsies brīdinājuma logs:

Ja lappusi saglabā pirmo reizi, tad atveras dialoga logs Save As.