WWW lappušu veidošana > Lappuses izveidošana un saglabāšana > Darbs ar vairākām atvērtām lappusēm vienlaikus

 

 

Darbs ar vairākām atvērtām lappusēm vienlaikus

Programmas MS FrontPage logā vienlaikus var atvērt vairākas tīmekļa lappuses. Lai varētu nokļūt citā atvērtajā lappusē, izmanto Windows komandkartē redzamos failu nosaukumus. Šajā komandkartē redzami 9 pirmo atvērto failu nosaukumi.

Ja atvērto failu skaits ir lielāks, tad visus atvērtos failus var redzēt komandas Windows / More Pages dialoga logā Activate, kurā izvēlas lappuses failu un to aktivizē ar vienu no paņēmieniem:

·         dubultklikšķi uz faila nosaukuma;

·         taustiņu ;

·         pogu OK.