WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana

 

 

Teksta noformēšana

Teksta iezīmēšana

Formatēšanas rīku josla

Rakstzīmju izskata mainīšana

Rindkopu noformēšana

Stila izvēle

Sarakstu veidošana

Rindkopu ierāmēšana

Rindkopas ietonēšana

2. vingrinājums: Teksta noformēšana