WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Teksta iezīmēšana

 

 

Teksta iezīmēšana

Lai noformētu vai veiktu kādas citas darbības ar tekstu, tas vispirms ir jāiezīmē. Daļa teksta iezīmēšanas paņēmienu ir tādi paši kā programmā MS Word:

·         lai iezīmētu vienu vārdu, ar peli izpilda dubultklikšķi uz vārda;

·         lai iezīmētu vienu rindu, peli novieto iezīmēšanas zonā pa kreisi no teksta un pretī vajadzīgajai rindai izpilda klikšķi;

·         lai iezīmētu vienu rindkopu, peli novieto iezīmēšanas zonā un izpilda dubultklikšķi pretī šai rindkopai;

·         lai iezīmētu patvaļīgi garu teksta apgabalu, novieto peles rādītāju iezīmējamā teksta sākumā, turot nospiestu peles kreiso pogu, pārvieto rādītāju uz iezīmējamā teksta beigām;

·         visu tekstu var iezīmēt:

·           ar komandu Edit / Select All;

·           ar tastatūras taustiņu kombināciju  + .