WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Formatēšanas rīku josla

 

 

Formatēšanas rīku josla

Teksta noformēšanas rīki atrodas formatēšanas rīku joslā.

Formatēšanas rīku joslas pogu un taustiņu kombināciju saraksts dots pielikumā.