WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rakstzīmju izskata mainīšana

 

 

Rakstzīmju izskata mainīšana

Lai mainītu rakstzīmju izskatu, tās vispirms ir jāiezīmē. Pēc tam izvēlas vajadzīgo noformēšanas veidu.

Fonta izvēle

Rakstzīmju lieluma izvēle

Rakstzīmju fonta stils

Rakstzīmju krāsa

Rakstzīmju fona iekrāsošana

Rakstzīmju pasvītrošana

Teksta efekti

Attāluma noteikšana starp rakstzīmēm