WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rakstzīmju izskata mainīšana > Rakstzīmju krāsa

 

 

Rakstzīmju krāsa

Rakstzīmju krāsu var izvēlēties:

·         komandas Format / Font lapiņas Font sarakstā Color;

·         formatēšanas rīku joslā ar pogu Color (izvēloties pašu pogu, iezīmētā teksta daļa iegūst to krāsu, kāda ir redzama lodziņā zem burta A, bet, noklikšķinot uz trijstūrīša pogas labajā pusē, tiks piedāvāts krāsu izvēles logs).

Pēc krāsas izvēles krāsu izvēles logā parādās jauna sadaļa Document’s Colors. Tajā būs redzamas visas lappusē izvēlētās krāsas. Ja ar krāsām vēlas strādāt daudz, Font Color krāsu izvēles logu var pārveidot par atsevišķu rīku joslu.

Krāsu izvēles logā tiek piedāvātas 16 pamatkrāsas un citu krāsu izvēlei izmanto More Colors… dialoga logu.

Savdabīgs šā loga elements ir poga Select, kura piedāvā krāsas izvēles instrumentu. Ar instrumentu  palīdzību krāsu var izvēlēties no jebkuras monitora ekrāna vietas, tajā ieklikšķinot. Kamēr klikšķis vēl nav izdarīts, krāsa, kura dotajā brīdī atrodas pretim peles rādītāja smailei, kļūst redzama loga laukumiņā New:. Ja šī krāsa sakrīt ar kādu no krāsu izvēles laukumiņiem, tas fokusēsies, pretējā gadījumā tas atradīsies uz augšējās rindas pirmā krāsu laukumiņa. Šāda iespēja ļauj saskaņot krāsas, piemēram, ar kādu toni no lappusē ievietota grafiska elementa.

Poga Custom ļauj izvēlēties krāsas toni no vēl plašāka krāsu klāsta.

Izveidoto krāsu ar pogu Add to Custom Colors var pievienot Custom colors: sarakstam. Neaizverot šo dialoga logu, ir iespējams izvēlēties vairākas krāsas.

Pēc krāsu izvēles pabeigšanas šīs sastādītās krāsas būs redzamas atsevišķā krāsu izvēles loga sadaļā Custom Colors.