WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rakstzīmju izskata mainīšana > Rakstzīmju fona iekrāsošana

 

 

Rakstzīmju fona iekrāsošana

Iezīmētā teksta fona iekrāsošanai izmanto formatēšanas rīku joslas pogu Highlight Color. Krāsu izvēlas tāpat kā teksta krāsu.