WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rakstzīmju izskata mainīšana > Rakstzīmju pasvītrošana

 

 

Rakstzīmju pasvītrošana

Teksta pasvītrošanu var izvēlēties:

·         komandas Format / Font lapiņas Font sadaļas Effects izvēles rūtiņā Underline;

·         formatēšanas rīku joslā ar pogu Underline.

Tā kā tīmekļa lappusēs parasti pasvītrotas tiek hipersaites, tad pasvītrojuma lietošana vietās, kur saites nav paredzētas, rada nevajadzīgus pārpratumus.