WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rakstzīmju izskata mainīšana > Teksti efekti

 

 

Teksta efekti

Citas rakstzīmju noformēšanas iespējas ir apkopotas komandas Format / Font lapiņas Font sadaļā Effects.

Visus efektus var iedalīt divās grupās:

·        fiziskie, kuru pārlūkprogrammas izvada tieši tā, kā tie izvēlēti:

·         Underline – pasvītrots;

·         Strikethrough – pārsvītrots;

·         Overline – pasvītrojums ar novietojumu virs teksta;

·         Blink – mirgojošs teksts;

·         Superscript – augšējais indekss;

·         Subscript – apakšējais indekss;

·         Small caps – mazie burti ir veidoti kā lielie;

·         All caps – visi burti tiek rādīti kā lielie;

·         Capitalize – katra vārda pirmais burts lielais, pārējie – mazie;

·         Hidden – slēpts (pārlūkprogrammā netiek rādīti);

·        loģiskie, kuru noformējumu nosaka interneta pārlūkprogrammā veiktie attiecīgo stilu uzstādījumi:

·         Strong – stingrs izcēlums. Parasti – treknināts;

·         Emphasis – izcēlums. Parasti – kursīvs;

·         Sample – lieto dažu simbolu izcelšanai. Parasti izvada fiksēta rakstzīmju platuma fontā, piemēram, Courier;

·         Definition – definīcijām. Parasti –  kursīvs;

·         Citation – grāmatu, filmu u. c. nosaukumu izvadīšanai. Parasti – kursīvs;

·         Variable – mainīgo apzīmēšanai. Parasti – kursīvs;

·         Keyboard – no tastatūras ievadīts lietotāja teksts. Parasti izvada fiksēta rakstzīmju platuma fontā;

·         Code – datorprogrammu teksti. Parasti izvada fiksēta rakstzīmju platuma fontā.

Ne visiem efektiem rezultāts ir redzams uzreiz, piemēram, Blink (teksta mirgošana) būs redzama tikai skatot lappusi pārlūkprogrammā, bet Hidden (slēptais) un Variable lappuses skatīšanās režīmā nebūs redzams vispār.

IE 5.5 mirgošanas efektu (blink) neinterpretē.