WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopu noformēšana

 

 

Rindkopu noformēšana

Dialoga logs Paragraph

Rindkopas izlīdzināšana horizontāli

Attālumi no sānu malām

Attāluma maiņa starp rindkopām

Attāluma maiņa starp rindām rindkopā

Noformējuma atcelšanas komanda

Lai mainītu rindkopas noformējumu, teksta kursoru novieto izvēlētajā rindkopā vai rindkopu vai tās daļu iezīmē. Pēc tam izvēlas vajadzīgo noformēšanas veidu.