WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopu noformēšana > Rindkopas izlīdzināšana horizontāli

 

 

Rindkopas izlīdzināšana horizontāli

Rindkopas novietojumu lappusē horizontāli var norādīt:

·         komandas Format / Paragraph sarakstā Alignment:;

·         ar formatēšanas rīku joslas pogām  Align Left, Center un Align Right.

Vērtība Default atbilst izvēlētā stila definētajam novietojumam.

Izlīdzināšana pēc abām malām (Justify) atrodas tikai komandas Format / Paragraph logā un pati izlīdzināšana redzama tikai skatā Preview vai interneta resursu pārlūkprogrammas logā.