WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopu noformēšana > Attālumi no sānu malām

 

 

Attālumi no sānu malām

Sadaļa Indentation var norādīt attālumus no lappuses sānu malām – kreisās (Before text:) un labās (After text:) kā arī pirmās rindas atkāpi rindkopā (Indent first line:). Nākamajā attēlā parādīts noformēšanas piemērs.

Atkāpju ātrai veidošanai var izmantot arī formatēšanas rīku rindas pogas Increase Indent (palielināt) un Decrease Indent (samazināt). Atkāpe tiek veidota no abām malām vienlaikus.