WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopu noformēšana > Attāluma maiņa starp rindkopām

 

 

Attāluma maiņa starp rindkopām

Attālumus starp rindkopām norāda komandas Format / Paragraph sadaļā Spacing pirms (Before:) un pēc rindkopas (After:) kā arī starp rindkopas rindām (Line Spacing:).

Ja vienai rindkopai ir uzlikts attālums pēc rindkopas un nākamajai pirms, tad atšķirībā no Netscape Navigator 4.7, kurš to interpretē pareizi, MS Internet Explorer 5 un MS FrontPage skatā Preview interpretē tikai vienu no tiem – to, kuram ir lielākā vērtība.