WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopu noformēšana > Attāluma maiņa starp rindām rindkopā

 

 

Attāluma maiņa starp rindām rindkopā

Komandas Format / Paragraph lodziņā Line Spacing var izvēlēties attālumu starp rindkopas rindām.

Šeit jāpievērš uzmanība tam, ka atšķiras sarakstā piedāvātās vērtības no tām, kādas pēc izvēles ir redzamas Line Spacing lodziņā.

Netscape Navigator 4.7 starp rindām noteiktos attālumus (spacing) interpretē kā attālumus starp rindkopām.