WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopu noformēšana > Noformējuma atcelšanas komanda

 

 

Noformējuma atcelšanas komanda

Teksta noformējumu var atcelt ar komandu Format / Remove Formating.