WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Stila izvēle

 

 

Stila izvēle

Stilu izvēlas formatēšanas rīku joslas sarakstā Style.

Parastam tekstam izmanto stilu Normal.

Virsrakstiem izvēlas stilus Heading.

Cipars nosaukuma galā norāda virsraksta līmeni (jo cipars lielāks, jo virsraksts pēc nozīmīguma mazāks).

Izvēlētais stils uzreiz nosaka teksta noformējumu (stila maiņas iespējas tuvāk netiks apskatītas). Stilu lietošana un mainīšana ir līdzīga kā teksta redaktorā MS Word. Stila izskatu varmainīt, arī izvēloties kādu no lappuses noformējuma tēmām (theme).

Katra dokumenta pirmajam virsrakstam vajadzētu būt pirmā līmeņa virsrakstam (Heading 1). Nav ieteicams izlaist kādu no virsrakstu līmeņiem, piemēram, sākot dokumentu ar pirmā līmeņa virsrakstu (Heading 1), kā nākamo lietot trešo līmeni (Heading 3).