WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Sarakstu veidošana

 

 

Sarakstu veidošana

Numurēti saraksti

Rindkopu marķēšana ar simboliem

Rindkopu marķēšana ar attēliem

Vairāklīmeņu sarakstu veidošana

3. vingrinājums: Sarakstu veidošana