WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Sarakstu veidošana > Numurēti saraksti

 

 

Numurēti saraksti

Numurēta saraksta izveidošanai vai numerācijas atcelšanai var izmantot:

·         formatēšanas rīku joslas pogu  (Numbering);

·         komandu Format / Bullets and Numbering….

Komanda Format / Bullets and Numbering… atver dialoga logu List Properties, kura lapiņā Numbers var izvēlēties vienu no pieciem numerācijas veidiem.

Lodziņā Start at: iespējams izvēlēties, kāds numurs piešķirams pirmajai saraksta rindkopai.

Numerācijas veidu var nomainīt, izvēloties citu numerācijas veidu.

Vairāklīmeņu saraksta lietojuma aprakstu skaties vairāklīmeņu sarakstu veidošanā.