WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Sarakstu veidošana > Rindkopu marķēšana ar simboliem

 

 

Rindkopu marķēšana ar simboliem

Marķēta saraksta izveidošanai vai tās atcelšanai var izmantot:

·         formatēšanas rīku joslas pogu  (Bullets);

·         komandu Format / Bullets and Numbering….

Komanda Format / Bullets and Numbering… atver dialoga logu List Properties, kura lapiņā Plain Bullets var izvēlēties vienu no trim marķēšanas veidiem.

Vairāklīmeņu saraksta lietojuma aprakstu skaties vairāklīmeņu sarakstu veidošanā.