WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Sarakstu veidošana > Rindkopu marķēšana ar attēliem

 

 

Rindkopu marķēšana ar attēliem

Lapiņā Picture Bullets var izvēlēties marķēšanas veidu ar attēliem. Pirms pielietot šo marķēšanas veidu, vēlams attēlu vispirms sameklēt un apskatīt ar kādiem citiem līdzekļiem, jo attēla izvēles dialoga logā Browse to nav iespējams izdarīt.

Lai saraksts izskatītos labi, attēlus izvēlas nelielus pēc izmēriem un ne pārāk sarežģītus pēc satura.

Vairāklīmeņu saraksta lietojuma aprakstu skaties vairāklīmeņu sarakstu veidošanā.