WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Sarakstu veidošana > Vairāklīmeņu sarakstu veidošana

 

 

Vairāklīmeņu sarakstu veidošana

Vairāklīmeņu saraksta līmeņa numerācijas izvēle

Vairāklīmeņu saraksta tipa izvēle

Ja tiek veidots vairāklīmeņu saraksts, mapē, kurā glabājas lappuse, automātiski tiek ievietots Java Script fails ar nosaukumu Outline.

Lai izveidotu vairāklīmeņu sarakstu:

·         iezīmē vajadzīgās rindkopas;

·         ar pogām vai komandas Format / Bullets and Numbering… lapiņās Picture Bullets, Plain Bullets vai Numbers izvēlas saraksta veidu;

·         iezīmē vajadzīgās rindkopas un ar dubultklikšķi uz pogas Increase Indent izveido apakšlīmeņus.

Vairāklīmeņu saraksta veidošanas demonstrācija