WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Sarakstu veidošana > Vairāklīmeņu sarakstu veidošana > Vairāklīmeņu sarakstu līmeņa numerācijas izvēle

 

 

Vairāklīmeņu saraksta līmeņa numerācijas izvēle

Ja kādam no līmeņiem vēlas citu numerācijas veidu, izvēlas vienu no šā līmeņa rindkopām un izvēlas vienu no nomaiņas veidiem:

·         formatēšanas rīku joslas pogas  (Numbering) vai  (Bullets);

·         komandu Format / Bullets and Numbering;

·         konteksta komandu List Properties.