WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopu ierāmēšana

 

 

Rindkopu ierāmēšana

4. vingrinājums: Rindkopu ierāmēšana un ietonēšana

Rindkopas ierāmēšanas veidu var izvēlēties komandas Format / Borders and Shading… dialoga loga lapiņā Borders.

Sadaļā Setting tiek piedāvāti trīs ierāmējuma veidi:

·         bez (None);

·         rāmis (Box);

·         izvēles (Custom). Šo veidu izvēlas tad, ja izvēlas rindkopai nevis pilnu rāmi, bet atsevišķas līnijas vai arī dažāda veida līnijas.

Sadaļā Style var izvēlēties līnijas:

·         veidu (Style);

·         krāsu (Color);

·         platumu (Width).

Līniju stilu veidu paraugi.

Līnijas krāsu izvēlas tāpat kā teksta krāsu .

Kad līnijas stils ir izveidots, sadaļā Preview ieklikšķina uz tām pogām, kurās rindkopas malās vēlas līniju pievienot vai noņemt.

Sadaļā Padding var norādīt, kādam jābūt attālumam no tekstam līdz līnijai:

·         Top (augšējās);

·         Bottom (apakšējās);

·         Left (kreisās);

·         Right (labās).

Netscape Navigator 4.7 rindkopu ierāmēšanu  neinterpretē.