WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopas ietonēšana

 

 

Rindkopas ietonēšana

Ietonēšana ar krāsu

Rindkopas fona attēla izvēle

4. vingrinājums: Rindkopu ierāmēšana un ietonēšana