WWW lappušu veidošana > Teksta noformēšana > Rindkopas ietonēšana > Rindkopas fona attēla izvēle

 

 

Rindkopas fona attēla izvēle

Attēla uzvedība

Attēla atkārtošana

Attēla novietojums rindkopā

Rindkopas attēla izvēlei un tā parametru uzstādīšanai izmanto komandas Format / Borders and Shading dialoga loga lapiņas Shading sadaļu Patterns.

Attēlu pirms ievietošanas vēlams sameklēt un apskatīt ar citiem līdzekļiem, jo Browse poga attēla apskates iespēju nepiedāvā. Kad attēls izvēlēts, lai to būtu vieglāk atrast, vēlams attēlu vispirms iekopēt vai nu tajā pašā mapē, kur glabājas lappuse, vai speciālā attēliem paredzētā mapē.

 

Izvēlētais attēls parauga lodziņā ir redzams, tikai atkārtoti izmantojot komandu, nevis tūlīt pēc tā izvēles, tāpēc var rasties pārpratumi, ja attēls ir izvēlēts cits, bet paraugā vēl redzams iepriekšējais.

Ja nekādi citi uzstādījumi nav veikti, izvēlētais attēla fragments atkārtojas, lai tiktu aizpildīts viss rindkopas fons.