WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas izveidošana > Ar komandu Table / Insert / Table

 

 

Tabulas izveidošana ar komandu Table / Insert / Table

Pēc komandas izvēles uz ekrāna atveras dialoga logs Insert Table.

Sadaļā Size izvēlas tabulas rindu (Rows:) un kolonnu skaitu (Columns:).

Ja nepieciešams, sadaļā Layout var mainīt dažādus tabulas parametrus.

Svarīgi ir pareizi izvēlēties tabulas platuma tipu. Izšķir trīs tipu tabulas:

·        ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Specify Width un izvēlēta mērvienība procentos (In percent), tad tabula sākumā ir visas lappuses platumā (attēlā pa kreisi). Mainoties interneta pārlūkprogrammas loga platumam, proporcionāli mainās arī  tabulas kolonnu platumi (vidējais attēls). Ievadot tekstu šādā tabulā, var mainīties pārējo kolonnu platums, bet, kamēr vienam vārdam pietiek vietas kolonnas platumā, kopējais tabulas platums nemainās (attēls pa labi);

·        ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Specify Width un izvēlēta mērvienība punkti (In pixels), tad tabula un kolonnas ir norādītajā platumā un nemainās, mainoties lappuses platumam. Ievadot tekstu šādā tabulā, var mainīties pārējo kolonnu platums, bet, kamēr vienam vārdam pietiek vietas kolonnas platumā, kopējais tabulas platums nemainās;

·        ja nav atzīmēta izvēles rūtiņa Specify Width, izveidojas maza tabula, kurā, ievadot tekstu, katra kolonna piemērojas ievadītajam tekstam, līdz ar to paplašinot arī tabulas kopējo platumu.