WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas izveidošana > Uzzīmēšana ar rīku Draw Table

 

 

Tabulas uzzīmēšana ar rīku Draw Table

Tabulas veidošanai var izmantot tabulas rīku joslu Tables.

Rīku joslu var aktivizēt vai aizvērt ar:

·         komandu Table / Draw Table;

·         komandu View / Toolbars / Tables.

Pēc rīku joslas aktivizēšanas peles rādītājs iegūs zīmuļa formu .

Zīmēšanu veic ar nospiestu peles pogu.

Tabulu ir vieglāk izveidot, ja vispirms uzzīmē tabulas galveno rāmi un tad izveido iekšējās līnijas.

Šādā veidā ir vieglāk veidot neregulāras formas tabulas.