WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas virsraksta ievadīšana

 

 

Tabulas virsraksta ievadīšana

Tabulas virsrakstu var ievadīt kā parastu tekstu, taču, lai tas atrastos tuvu virs tabulas un būtu ar to saistīts, izmanto komandu Table / Insert / Caption. Teksta kursors novietojas vietā virs tabulas, kurā ievada tabulas nosaukumu.

Tabulas virsraksta atrašanās vietu var precizēt ar komandu Table / Properties / Caption.