WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas elementu iezīmēšana

 

 

Tabulas elementu iezīmēšana

Iezīmēšana ar komandām

Iezīmēšana ar peli

Tabulas elementus var iezīmēt:

·         ar izvēlnes Table komandām;

·         ar peli.