WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas elementu iezīmēšana > Iezīmēšana ar komandām

 

 

Iezīmēšana ar komandām

Lai tabulas elementus iezīmētu ar komandām:

·         teksta kursoru novieto tabulas šūnā, kura atrodas iezīmējamajā apgabalā;

·         izmanto kādu no Table / Select komandkartes komandām.