WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas elementu iezīmēšana > Iezīmēšana ar peli

 

 

Iezīmēšana ar peli

Lai iezīmētu rindu vai kolonnu, peles rādītāju novieto uz kolonnas augšējās vai rindas kreisās līnijas tā, lai tas pārveidotos par mazu melnu bultiņu, un izpilda klikšķi.

 

Ja jāiezīmē vairākas blakus esošas rindas vai kolonnas, turot nospiestu pogu, peli pārvieto vajadzīgajā virzienā.

Vienu šūnu ar peli iezīmēt nevar.