WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Teksta ievadīšana un noformēšana > Ko derētu atcerēties, ievadot tekstu tabulā

 

 

Ko derētu atcerēties, ievadot tekstu tabulā

Ievadot tekstu tabulā, lai pārvietotos no vienas tabulas šūnas uz otru, izmanto taustiņu . Ja šo taustiņu nospiež pēdējā šūnā, automātiski pievienojas jauna rinda.

Ja kādam vārdam kolonnas platums ir par mazu, tas tiek palielināts uz citu kolonnu platuma rēķina, bet, ja tas nav iespējams, palielinās kopējais tabulas platums.

Taustiņš  izveido jaunu rindkopu tajā pašā tabulas šūnā. Tā kā noklusētais attālums starp rindkopām ir viena rinda, teksts izskatās ļoti izretināts.