WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Teksta ievadīšana un noformēšana > Teksta noformēšana

 

 

Teksta noformēšana

Tabulas teksta noformēšanai var izmantot iezīmēta teksta un rindkopas noformēšanas iespējas.

Tabulā papildu teksta noformēšanas veids ir teksta vertikālā izlīdzināšana. Šim nolūkam izmanto trīs rīku joslas Tables pogas: