WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Pārveidojumi tabulās

 

 

Pārveidojumi tabulās

Kolonnu un rindu platuma maiņa

Jaunu rindu, kolonnu un šūnu pievienošana

Lieko rindu/kolonnu izmešana

Šūnu apvienošana

Šūnu sadalīšana