WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Pārveidojumi tabulās > Kolonnu un rindu platuma maiņa

 

 

Kolonnu un rindu platuma maiņa

Jebkura platuma izveidošana

Platuma pielāgošana garākā teksta izmēriem

Vairāku rindu/kolonnu platuma vienādošana

Parasti kolonnu platums, ja garākajam vārdam tajā nepietiek vietas, pielāgojas vārda platumam. Savukārt rindas augstumu automātiski nosaka ievadītā teksta burtu izmērs un rindkopas parametri (attālumi starp rindkopām un rindām).

Ja nepieciešams, kolonnu platumu un rindu augstumu iespējams arī mainīt, taču tos nav iespējams izveidot mazākus, nekā pieļaujams (lai varētu redzēt visu tekstu un vārdi nedalītos). Mainot kolonu platumu, tekstam automātiski pielāgojas arī rindu augstums.

Pastāv vairāki platuma regulēšanas paņēmieni:

·         brīvi izvēlēts;

·         platuma pielāgošana garākā teksta izmēriem;

·         vairāku rindu/kolonnu platuma novienādošana.