WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Pārveidojumi tabulās > Kolonnu un rindu platuma maiņa > Jebkura platuma izveidošana 

 

 

Jebkura platuma izveidošana

Vēlamo tabulas kolonnas platumu var iegūt, novietojot peles rādītāju uz šūnu atdalošās līnijas (kolonnai – labās, rindai – apakšējās), līdz tas iegūst abpusējas bultiņas formu . Ar nospiestu peles pogu pavelk līniju līdz rinda/kolonna iegūst vēlamo platumu/augstumu. Dažkārt, pirms mainīt kolonnas platumu, ir jāpalielina pašas tabulas platums (tabulas pēdējās kolonnas platums).