WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Pārveidojumi tabulās > Kolonnu un rindu platuma maiņa > Vairāku rindu/kolonnu platuma novienādošana

 

 

Vairāku rindu/kolonnu platuma novienādošana

Vairākām iezīmētajām rindām vai kolonnām, ja to ļauj tajās esošais teksts un tabulas platums, var novienādot platumu, izmantojot:

·         komandas Table / Distribute Rows Evenly (rindām) un Table / Distribute Columns Evenly (kolonnām);

·         konteksta komandkartes komandas Distribute Rows Evenly (rindām) un Distribute Columns Evenly (kolonnām);

·         rīku joslas Tables pogas Distribute Rows Evenly (rindām) un Distribute Columns Evenly (kolonnām).