WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Pārveidojumi tabulās > Jaunu rindu, kolonnu un šūnu pievienošana > Rindu un kolonnu ievietošana

 

 

Rindu un kolonnu ievietošana

Lai izveidotu tukšu rindu tabulas beigās, vienkāršākais veids ir novietot teksta kursoru pēdējā tabulas rūtiņā (apakšējā labā šūna) un nospiest taustiņu .

Lai ievietotu jaunu rindu virs iezīmētās, izmanto rīku rindas Tables pogu Insert Rows vai konteksta komandu Insert Row.

Lai ievietotu jaunu kolonnu pa kreisi no iezīmētās, izmanto rīku rindas Tables pogu Insert Columns vai konteksta komandu Insert Column. Jaunās kolonnas platumu nosaka dažādi apstākļi – tabulas tips, teksts blakus esošajās kolonāns u. c.

Ja iezīmētas ir vairākas rindas vai kolonnas, tad ievietotas tiks tikpat daudzas jaunas.

Komandas Table / Insert / Columns or Rows dialoga logā var norādīt ievietošanas veidu.