WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Pārveidojumi tabulās > Jaunu rindu, kolonnu un šūnu pievienošana > Šūnu ievietošana

 

 

Šūnu ievietošana

Atsevišķu šūnu tabulā var ievietot ar komandu Table / Insert Cell. Jaunā šūna izveidojas tās šūnas vietā, kurā atrodas teksta kursors, pārējās šūnas nobīdot pa labi.