WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Pārveidojumi tabulās > Lieko rindu/kolonnu izmešana

 

 

Lieko rindu/kolonnu izmešana

Lai izmestu nevajadzīgas rindas/kolonnas, tās iezīmē un izmanto kādu no paņēmieniem:

·         komandu Table / Delete Cells;

·         konteksta komandkartes komandu Table / Delete Cells;

·         rīku joslas Tables pogu Delete Cells.